Obec Skerešovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 15.06.2020

 11.06.2020

                      

POZVÁNKA

v súlade  s  § 13  ods.  4 zákona  SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 15.06.2020  t. j.  v pondelok

o 18.00  hod. v budove Obecného úradu  v Skerešove.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Informácia o plnení uznesení
 4. Záverečný účet Obce Skerešovo za rok 2019, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Skerešovo za rok 2019
 5. Výročná správa Obce Skerešovo za rok 2019
 6. Použitie rezervného fondu Obce Skerešovo v roku 2020
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Skerešovo na II. polrok 2020
 8. Úprava rozpočtu
 9. Rôzne:

Rekonštrukcia OcÚ - informácia

Rekonštrukcia Domu smútku – informácia

 1. Diskusia
 2. Záver

                        

                                                                                          Mgr. Alena Kalinová

                                                                                                starostka obce                        


1 2 3 4