Obec Skerešovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 23.06.2021

 17.06.2021

                      

POZVÁNKA

v súlade  s  § 13  ods.  4 zákona  SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 23.06.2021  t. j.  v stredu

o 18.00  hod. v budove Obecného úradu  v Skerešove.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Informácia o plnení uznesení
 4. Záverečný účet Obce Skerešovo za rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Skerešovo za rok 2020
 5. Výročná správa Obce Skerešovo za rok 2020
 6. Použitie rezervného fondu Obce Skerešovo v roku 2021
 7. Úprava rozpočtu
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Skerešovo na II. polrok 2021
 9. Žiadosť o vydanie stanoviska k stavbe „Rozšírenie optickej siete mesta Tornaľa a okolia“
 10. Rozšírenie kamerového systému v obci
 11. Rôzne: odvodňovacie žľaby pri cintoríne, postcovidové opatrenia           
 12. Diskusia
 13. Záver

               

                                                                                          Mgr. Alena Kalinová

                                                                                                starostka obce                        


1 2 3 4