Obec Skerešovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.06.2022

 27.06.2022

                      

POZVÁNKA

v súlade  s  § 13  ods.  4 zákona  SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.06.2022  t. j.  vo štvrtok

o 18.00  hod. v budove Obecného úradu  v Skerešove.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Informácia o plnení uznesení
 4. Záverečný účet Obce Skerešovo za rok 2021, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Skerešovo za rok 2021
 5. Výročná správa Obce Skerešovo za rok 2021
 6. Použitie rezervného fondu Obce Skerešovo v roku 2022
 7. Úprava rozpočtu
 8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Skerešovo na II. polrok 2022
 9. Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Skerešove na celé volebné obdobie rokov 2022 – 2026 a určenie počtu volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov
 10. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Skerešovo  na celé na celé volebné obdobie rokov 2022 – 2026
 11. Rôzne:

Deň detí, deň obce, deň dôchodcov

 1. Diskusia
 2. Záver

                        

                                                                                          Mgr. Alena Kalinová

                                                                                                starostka obce                        


1 2 3 4 5