Obec Skerešovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ

 21.11.2022

                      

Mgr. Alena Kalinová, starostka obce Skerešovo                                                                                                                                                                                                                                                                     Skerešovo 21. novembra 2022 

P O Z V Á N K A

V súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň

25. novembra 2022 /piatok/ o 17.00 hod

 priestoroch Kultúrneho domu v Skerešove

Program ustanovujúceho OZ:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Výsledky volieb a zloženie sľubu

 a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o  zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej volebnej komisie)

 b) Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce

 c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 d) Vystúpenie novozvolenej starostky

3. Schválenie programu a overovateľov zápisnice

4. Oznámenie starostky o poverení poslanca zastupovaním starostky obce

5. Určenie platu starostky obce (v rozsahu úväzku určenom OZ najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie)

6. Návrh na  náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku starostky obce

7. Rôzne

8. Záver

                                                                                          Mgr. Alena Kalinová, starostka obce                        


1 2 3 4 5