Obec Skerešovo rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na zasadnutie OZ Skerešovo 19.06.2024

 16.06.2024

                      

POZVÁNKA

v súlade  s  § 13  ods.  4 zákona  SNR č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení

 v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2024  t. j.  v stredu

o 17.00  hod. v budove Obecného úradu  v Skerešove.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Informácia o plnení uznesení
 4. Záverečný účet Obce Skerešovo za rok 2023, stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu Obce Skerešovo za rok 2023
 5. Použitie rezervného fondu Obce Skerešovo v roku 2024
 6. Úprava rozpočtu
 7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Skerešovo na II. polrok 2024
 8. VSP – Stredný Gemer – zaradenie územia, zotrvanie členstva obce
 9. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Skerešovo
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver

               Mgr. Alena Kalinová, v.r.

                  starostka obce                        


1 2 3 4 5